Faillissement Perry en Aktiesport door rechtbank afgewezen

Onze samenleving is sinds maart 2020 hard getroffen door de Corona pandemie. Sommigen worden daarbij harder getroffen dan anderen. Retailers in kleding en schoenen zijn sterk afhankelijk van hun fysieke winkels om hun voorraden aan de consument te verkopen. Nu de overheid als gevolg van de Corona pandemie de retail heeft opgedragen om niet-essentiële winkels te sluiten, behoren deze ondernemingen tot de onderdelen van de samenleving die het hardst geraakt worden door de pandemie.

Sports Unlimited Retail BV heeft zich vanaf het begin van de pandemie tot het uiterste ingespannen om haar hoofd boven het water te houden en zich zo goed mogelijk tegen deze crisis te wapenen. Ter bescherming van ons personeel en het publiek hebben wij onze winkels in het voorjaar van 2020 enkele weken moeten sluiten om deze klaar te maken voor de anderhalve meter samenleving. Onze omzet uit bijna 100 filialen is daardoor enkele weken weggevallen waardoor wij genoodzaakt waren op onze uitgaven te letten. Wij hebben met al onze schuldeisers, de pandeigenaren in het bijzonder, de samenwerking gezocht en deze gelukkig in de meeste gevallen ook gevonden. Ook wanneer deze pandemie voorbij is zetten wij ons in voor succesvolle en vruchtbare samenwerkingen met al onze partners en leveranciers.

Helaas is het niet met alle schuldeisers gelukt om gezamenlijk tot een oplossing te komen. In het bijzonder heeft de heer van Loon afgelopen dinsdag 9 februari de rechtbank verzocht om ons faillissement uit te spreken omdat wij, vanaf de gedwongen sluiting van onze 97 winkels in december, 50% van de huur hebben betaald. Dit percentage is in overeenstemming met de ontwikkeling van de jurisprudentie in de afgelopen maanden. Ondanks meerdere pogingen onzerzijds om een voor beide partijen wenselijke oplossing te vinden, houdt de heer van Loon vast aan het ontvangen van de volledige huur. Het verheugt ons te kunnen meedelen dat de rechtbank het faillissementsverzoek heeft afgewezen. De directie en ruim 1800 medewerkers van Sports Unlimited Retail B.V. zijn daarover erg opgelucht. Wij zijn in deze zaak bijgestaan door D. van den Berg van Fort Advocaten.

Wij zijn van mening dat het rechtsmiddel dat de heer van Loon hanteert – het aanvragen van ons faillissement – in deze situatie volstrekt ongepast en niet proportioneel is. Er stonden hem immers ook verschillende andere middelen ter beschikking. De gevolgen van een faillissement zijn vooral voor onze 1800 collega’s dermate ingrijpend dat wij ons gedurende deze hele procedure hebben afgevraagd of de heer van Loon, over wiens succesvolle vastgoedtransacties wij konden lezen in een artikel in het blad Quote, zich deze gevolgen realiseerde. Een faillissement had naar onze mening ook zeker niet in het belang geweest van andere schuldeisers naast de heer Van Loon.

In deze uitzonderlijke omstandigheden moeten wij elkaar bijstaan en samenwerken om zoveel mogelijk bedrijven in stand te houden. Met een grote meerderheid van pandeigenaren lukt ons dit goed. Wij roepen de heer van Loon op om zich daarbij aan te sluiten en zijn pogingen, om naast het onze ook andere retail bedrijven failliet verklaard te krijgen, te staken.