Formules Perry en Aktiesport boeken winst

Sports Unlimited Retail

For English, please see below

Aalsmeer, april 2019

Sports Unlimited Retail bv (‘SUR’) is trots te mogen melden dat de online en fysieke winkels van Aktiesport en Perry winst hebben geboekt over het afgelopen jaar en voor het tweede jaar op rij een positieve like-for-like sales groei hebben gerealiseerd. Voor het volledige boekjaar 2018 heeft SUR winst geboekt, dit is het eerste jaar met een positief bedrijfsresultaat sinds de oprichting van SUR in 2016 en de overname door JD Sports Fashion Plc. De resultaten voor het boekjaar eindigend op 2 februari 2019 zijn door JD Sports Fashion Plc bekend gemaakt voor de hele groep op 16 april 2019.

VOORUITBLIK 2019

SUR verwacht een verdere groei in zowel on- als offline. Offline zal de focus liggen in het opfrissen van het winkelportfolio met een duidelijke focus op de key steden in Nederland. Daarnaast is het bezig met een extensief trainingprogramma voor al haar personeel met als focus; de klant centraal stellen. Online zal de exponentiele groei ook dit jaar doorzetten en SUR kan daar met haar, voor Nederland unieke, omnichannel-strategie verder van profiteren en groeien in marktaandeel. SUR zal o.a. investeren in een nieuw IT platform, CRM systeem en loyalty platform wat zal leiden tot een verbeterde customer journey.

Aktiesport

Aktiesport heeft landelijk 62 winkels waarvan ruim 25 volgens het nieuwe concept. Het komend jaar zal er gekeken worden naar expansie in key cities waaronder Utrecht waar eind februari een geheel nieuwe winkel is geopend.  De nieuwe winkels kenmerken zich door een stoere uitraling met veel digitale elementen. Het personeel is uitgerust met smart devices die direct toegang geven tot de realtime on- en offline voorraden.

De nieuwe look van Aktiesport Rotterdam Zuidplein

Perry Sport & Adventure

Perry heeft momenteel 39 winkels in nederland waarvan tien volgens nieuw concept. Ook vanuit Perry zal gekeken worden naar mogelijkheden in key cities. De vernieuwingsaanpak van Perry is kenmerkend; er wordt gebruik gemaakt van lichtere meubels en vloeren, digitale navigatie- en contentscreens en meer gebruik van natuurlijke materialen zoals hout.  De flagshipstores in Utrecht en Rotterdam bieden een eigen unieke Experience Box van waaruit verschillende events, trainingen en try outs worden georganiseerd.

De nieuwe look van Perry Sport & Adventure Utrecht

– NOOT VOOR DE REDACTIE –

OVER SPORTS UNLIMITED RETAIL
Perry & Aktiesport maken deel uit van Sports Unlimited Retail bv (SUR), een dochter van JD Sports Fashion Plc. Twee sterke retailformules die verder gaan, waar andere sportretailers stilstaan.

OVER PERRY
Met ruim 150 jaar aan sports heritage is de Perry formule onmisbaar op de high street en online. Perry heeft een zeer compleet aanbod van modische sport & adventure producten met innovatieve elementen. Daarnaast is Perry uniek in haar aanbod van sport & adventure binnen een multibrand concept. De flagshipstores in Utrecht en Rotterdam bieden een eigen Experience Box van waaruit verschillende events, trainingen en try outs worden georganiseerd. Je vindt Perry online op www.perrysport.nl, Instagram, Facebook, het Perry blog en via de eigen shop app. Perry heeft momenteel 37 winkels door heel Nederland.

OVER AKTIESPORT
Aktiesport biedt de juiste mix van complete voetbal gear, de laatste styles in streetwear en trends in sneakers altijd met een smart deal. De nieuwste collecties van leading (sport) brands, waaronder Nike, adidas, PUMA, Under Armour, FILA en Starter zijn te vinden bij Aktiesport. Aktiesport vind je online op www.aktiesport.nl, Instagram, Facebook, het Aktiesport blog en via de shopp app. Aktiesport heeft momenteel 61 winkels door heel Nederland.

JD Sports Fashion Plc is een toonaangevende multichannel retailer in sport fashion en outdoor merken in Europa, Amerika, Azië, en Australië. De groep heeft meer dan 2.200 winkels in een aantal retailformules en is trots op het feit dat het altijd haar klanten de nieuwste producten van de allerbeste merken biedt.

Voor persinformatie: SPORTS UNLIMITED RETAIL bv | Renske Jansen | Projectmanager Marketing & Communicatie | +31297 330 600 | renske.jansen@surbv.com |

Perry and Aktiesport show a positive operating result

Aalsmeer, April 2019 – Sports Unlimited Retail bv (‘SUR’) is proud to announce that the stores of Aktiesport and Perry have made a profit over the last year and realized positive like-for-like sales growth for the second year in a row. This is the first year with a positive operating result since the establishment of SUR in 2016 and the takeover by JD Sports Fashion Plc. The results for the financial year ending on February 2, 2019 have been announced by JD Sports Fashion Plc for the entire group on April 16th, 2019.

OUTLOOK 2019

SUR expects further growth in both online and offline channels. The focus offline will be on refreshing the retail portfolio with a clear focus on the key cities in the Netherlands. In addition, SUR is working on an extensive training program for its staff focused on customer centricity. Exponential online growth for both fascias will continue this year; SUR will profit from this and expand its market share with its omnichannel strategy, which is unique in the Netherlands. SUR will, among other things, invest in a new IT platform, CRM system and loyalty platform, which will lead to an improved customer journey.

Aktiesport

Aktiesport has 62 stores nationwide of which over 25 have been remodeled according to the new concept. In the coming year, Aktiesport will look at expansion in key cities, including Utrecht, where a completely new store opened in February. The new stores are characterized by a robust appearance with many digital elements. The staff is equipped with smart devices that give direct access to real-time on- and offline stock.

The new look of Aktiesport Rotterdam Zuidplein

Perry Sport & Adventure

Perry currently has 39 stores in the Netherlands, 10 of which have been updated according to the new concept. Perry will also look at opportunities in key cities. The renewal approach of Perry is characteristic; using lighter furniture and floors, digital navigation and content screens and more use of natural materials such as wood. The flagship stores in Utrecht and Rotterdam offer their own unique Experience Box from which various events, trainings and try outs are organized.

The new look of Perry Sport & Adventure Utrecht

– NOTE FOR EDITORS –

ABOUT SPORTS UNLIMITED RETAIL
Perry & Aktiesport are part of Sports Unlimited Retail bv (SUR), a subsidiary of JD Sports Fashion Plc. Two strong retail formulas that go further, where other sports retailers stand still.

ABOUT PERRY
With over 150 years of sports heritage, the Perry formula is indispensable on the high street and online. Perry has a very complete range of fashionable sports & adventure products with innovative elements. In addition, Perry is unique in its range of sports & adventure within a multi-brand concept. You can find Perry online at www.perrysport.nl, Instagram, Facebook, the Perry Blog and via the own shop app. Perry currently has 40 stores throughout the Netherlands.

ABOUT AKTIESPORT
Aktiesport offers the right mix of complete football gear, the latest styles in streetwear and trends in sneakers with always a good deal. The latest collections of leading (sports) brands, including Nike, adidas, PUMA, Under Armour, FILA and Starter can be found at Aktiesport. You can find Aktiesport online at www.aktiesport.nl, Instagram, Facebook, the Aktiesport blog and via the shop app. Aktiesport currently has 62 stores.

ABOUT JD SPORTS Plc
JD Sports Fashion Plc is a leading multichannel retailer in sports fashion and outdoor brands in Europe, America, Asia, and Australia. The group has more than 2,200 stores in a number of retail formats and is proud of the fact that it always offers its customers the latest products from the very best brands.

For press information: SPORTS UNLIMITED RETAIL bv | Renske Jansen | Marketing & Communication Manager +31297 330 600 | renske.jansen@surbv.com |